Program Budowy 100 Obwodnic
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

Projekt i budowa obwodnicy Lipska

w ciągu drogi krajowej nr 79

/ Data podpisania umowy
na realizację

10/12/2020 r.

/ Wartość umowy na realizację

109 937 810,82 zł

/ Wartość całkowita kontraktu

-

Aktualności

7/23/21, 12:37 PM, 23/07/2021
Podpisano umowę na realizację 10/12/2020 r.
2/9/22, 8:19 AM, 09/02/2022
Biuro Konsultanta
2/9/22, 8:20 AM, 09/02/2022
Prace Projektowe

/ Nazwa kontraktu

Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79

Opis kontraktu


W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana i wybudowana Obwodnica Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie lipskim, na terenie gminy Lipsko. Łączna długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 6,35 km.

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
www.gov.pl/web/gddkia-warszawa

/ Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Bonifraterska 17
02-303 Warszawa

Biuro inżyniera kontraktu: Multiconsult Polska
Spółka z o.o.
ul. Zwoleńska 16
27-300 Lipsko
(I piętro, wejście od strony Sali Gimnastycznej)
www.multiconsult-polska.com

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa

Biuro Wykonawcy:
Stefana Okrzei 22 lok. 2
25-525 Kielce
www.budimex.pl