Program Budowy 100 Obwodnic

Prace Projektowe

Na obecnym etapie prowadzone są prace projektowe. Wykonawca w raportowanym tygodniu opracował m. in. Projekt Budowlany – mosty. (29.07.2021)